Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang ban hành hệ thống các tiêu chí khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc Năm 2018 - Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang
15952
single,single-post,postid-15952,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang ban hành hệ thống các tiêu chí khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc Năm 2018

Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang ban hành hệ thống các tiêu chí khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc Năm 2018

QUY ĐỊNH

Về hệ thống các tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ

của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang cho các học sinh, sinh viên,

cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-QTSTN ngày 01 tháng 8 năm 2018

của Quỹ tiếp sức tài năng An Giang)

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

Xuất phát từ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Quỹ tiếp sức tài năng (TSTN) An Giang và để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế. Quỹ TSTN An Giang áp dụng việc khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên và cá nhân khác đã thể hiện tốt các tố chất cần có trong quá trình lao động và học tập như: các chỉ số về sự thông minh hơn hẳn và năng lực nổi trội trong từng lĩnh vực, địa phương, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, luôn sáng tạo và sẳn sàng cống hiến “tài – trí”  cho sự nghiệp phát triển tiến bộ của quê hương, đất nước.

Theo tinh thần đó, Quỹ TSTN An Giang sẽ xem xét, lựa chọn từng đối tượng theo hệ thống các tiêu chí cụ thể như sau:

PHẦN I

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều 1. “Giải thưởng tài năng”

 1. Đối tượng

Học sinh trung học phổ thông (THPT); Sinh viên cao đẳng; Sinh viên đại học chính quy thường trú tại tỉnh An Giang.

 – Học sinh trung học phổ thông (THPT); Sinh viên cao đẳng; Sinh viên đại học chính quy cư trú ngoài tỉnh đang học tại các trường trong tỉnh An Giang.

– Giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc khác trong các lĩnh vực, đang công tác, làm việc trong tỉnh An Giang.

 1. Điều kiện

2.1 Học sinh, sinh viên trường cao đẳng, các trường nghiệp vụ khác, sinh viên đại học:

 

 1. a) Học sinh THPT

  – Học sinh lớp 12 đạt điểm cao Nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia trong phạm vi toàn tỉnh.

– Học sinh đạt giải “Nhất – Nhì – Ba(Vàng, Bạc, Đồng) của Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế (Không áp dụng đối với các kỳ thi phong trào khác, ngoại trừ các kỳ thi thuộc lĩnh vực ngoại ngữ).

  – Học sinh được Sở giáo dục và đào tạo chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quỹ TSTN An Giang sẽ có hình thức động viên cho toàn đội trước khi dự thi.

Ngoài các điều kiện nêu trên, học sinh phải có kết quả học tập trong năm đạt loại giỏi, có hạnh kiểm tốt, tham gia tích cực các phong trào, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào, được Ban giám hiệu trường xác nhận. Việc lựa chọn này do Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đề nghị Quỹ TSTN xem xét quyết định.

 1. b) Học sinh, sinh viên trường cao đẳng và các trường năng khiếu nghiệp vụ khác

 – Học sinh, sinh viên vừa học THPT, cao đẳng, đại học vừa học nghiệp vụ tại các Trường năng khiếu: nhạc, họa, thể dục thể thao,…  tham gia thi đấu đạt giải “Nhất” (Vàng) cấp Quốc gia; đạt giải “Nhất – Nhì” (Vàng – Bạc)  Khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới. Ngoài các điều kiện nêu trên các học sinh, sinh viên này phải có kết quả học tập trong năm đạt loại giỏi, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào và được Ban giám hiệu trường đề nghị.

(Trường hợp có nhiều học sinh, sinh viên đạt giải đồng hạng cùng môn thi thì chọn từ 01 đến 03 học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu nổi trội nhất).

 1. c) Sinh viên đại học

– Sinh viên mới được xét tuyển vào đại học là Thủ khoa (có điểm xét tuyển cao nhất) của Trường đại học.

– Sinh viên đang học tại các Trường đại học tham gia các Kỳ thi năng khiếu đạt giải “Nhất”(Vàng) cấp Quốc gia, đạt giải “Nhất – Nhì”(Vàng – Bạc) cấp Khu vực Châu Á và Quốc tế. (Không áp dụng đối với các kỳ thi phong trào trên internet). Trường hợp có giải đồng đội trong các kỳ thi trên, thì ngoài hình thức tôn vinh chung cho toàn đội, Quỹ TSTN sẽ chọn ra một cá nhân tiêu biểu nhất trong toàn đội để khen thưởng.

Ngoài các điều kiện nêu trên, sinh viên còn phải có kết quả học tập trong năm đạt từ loại giỏi trở lên, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào, được Ban giám hiệu trường xác nhận.

(Trường hợp có nhiều sinh viên đạt giải đồng hạng thì chọn từ 01 đến 03 sinh viên có thành tích tiêu biểu nổi trội nhất để khen thưởng).

 

2.2. Học sinh, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ

 1. a) Đạt trình độ Tiếng Anh Quốc tế: Chứng chỉ IELTS từ 7,5 điểm; Chứng chỉ Cambridge Exam đạt CAE, CPE; Chứng chỉ TOEIC đạt từ 880 điểm trở lên; Chứng chỉ TOEFL-IBT từ 95 điểm trở lên, Chứng chỉ TOEFL ITP đạt từ 600 điểm trở lên, Chứng chỉ TOEFL CBT đạt từ 250 điểm trở lên… , trong thời hạn quy định.
 2. b) Đạt trình độ ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn quốc tế tương đương trình độ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn quy định.

Ngoài các điều kiện nêu trên, học sinh, sinh viên này phải có kết quả học tập trong năm đạt từ loại giỏi trở lên, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào, được Ban giám hiệu trường xác nhận.

2.3. Giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên và các cá nhân tiêu biểu khác

 1. a) Giáo viên

Mỗi cấp học trong tỉnh được chọn từ 01 đến 03 Giáo viên tiêu biểu xuất sắc toàn diện nhất trong năm học thể hiện tinh thần hăng say, nhiệt huyết, yêu nghề, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, cống hiến tích cực, có nhiều sáng tạo đổi mới mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác giảng dạy, tham gia tích cực các nhiệm vụ công tác của Nhà trường. Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện và đề xuất Quỹ TSTN xét xét quyết định.

 1. b) Giảng viên, huấn luyện viên

Giảng viên, giáo viên các Trường đại học, Trường Cao đẳng, Huấn luyện viên Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh An Giang do Hiệu trưởng trường đề nghị, dựa trên cơ sở tiêu chí chung của giáo viên nêu trên (mỗi trường chọn 01 giảng viên, giáo viên hoặc huấn luyện viên tiêu biểu xuất sắc và toàn diện nhất).

 1. c) Cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực khác

Là công dân An Giang đang sinh sống, làm việc trong tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, văn hóa – nghệ thuật, kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng,…, có kết quả sáng tạo mới, có giá trị cao và mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng, Quỹ sẽ có hình thức khen thưởng, tôn vinh thích hợp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xác nhận và đề xuất.

Đặc biệt, khuyến khích các cá nhân có khả năng sưu tầm tổng hợp viết, làm rõ những địa danh, xây dựng địa chí làng xã trong tỉnh. Sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp tỉnh thẩm định, Quỹ TSTN sẽ có hình thức hỗ trợ thích hợp để xuất bản tác phẩm đó.

Điu 2: Tài trợ

 1. Đối tượng

– Sinh viên cao đẳng, sinh viên đại học chính quy, sinh viên đi học nước ngoài đã học tập tại các Trường THPT trong tỉnh An Giang.

– Các cá nhân tiêu biểu xuất sắc khác trong các lĩnh vực đang công tác, làm việc trong tỉnh An Giang.

 1. Điu kin

2.1. Sinh viên trường cao đẳng, sinh viên đại học và sinh viên đi học nước ngoài:

 1. a) Sinh viên Trường Cao đẳng:

Hàng năm, Ban Giám hiệu Trường tuyển chọn, giới thiệu cho Quỹ tiếp sức tài năng 01 sinh viên tiêu biểu nhất khi tuyển vào trường. Sau khi nhận được tài trợ, nếu các năm học sau sinh viên nói trên vẫn duy trì kết quả học tập đạt loại giỏi trong năm học, tích cực tham gia các phong trào của trường và không bị vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào, được Ban giám hiệu Trường xác nhận thì sẽ được Quỹ tiếp tục tài trợ.

 1. b) Sinh viên Đại học:

           – Sinh viên mới được xét tuyển vào đại học: có tổng 03 môn xét tuyển vào các trường đại học đạt từ 28,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), đồng thời có kết quả học tập trong năm học lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên.

          Sinh viên đang học Đại học:

+ Sinh viên đã nhận tài trợ của Quỹ: có kết quả học tập trong năm học đại học đạt từ loại giỏi trở lên.

+ Sinh viên chưa nhận tài trợ của Quỹ: có kết quả học tập trong năm học (của chương trình chính) đạt loại xuất sắc.

Ngoài các điều kiện nêu trên thì các sinh viên này còn phải tham gia tích cực các phong trào, có tư cách đạo đức tốt, không bị vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào được Ban giám hiệu trường xác nhận.

* Lưu ý:  Đối với các sinh viên đủ điều kiện nêu trên nhưng đã nhận được học bổng từ các tổ chức khác trong cùng một năm học thì Quỹ TSTN sẽ không tài trợ, trừ những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Quỹ sẽ tiếp sức theo Điều 3 của quyết định này.

 1. c) Sinh viên sau đại học:

Đối với các sinh viên đại học tốt nghiệp xuất sắc tiếp tục học Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước sẽ được Quỹ xem xét hỗ trợ.

Đồng thời, sinh viên này phải có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong năm học, được Ban Giám hiệu trường trước đó xác nhận.

2.2. Cá nhân tiêu biểu của tỉnh An Giang:

Đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất tỉnh qua các kỳ thi hoặc có đề tài ứng dụng hiệu quả được các cơ quan, tổ chức chức năng từ cấp tỉnh trở lên thẩm định chất lượng.

Điều 3. Các trường hợp khác

Đối với học sinh THPT, sinh viên đại học, sinh viên sau đại học (trong và ngoài nước) hoặc học nghề luôn vượt khó học giỏi, có triển vọng tốt, nhưng điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, Chủ tịch HĐQL Quỹ TSTN sẽ xem xét quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Hỗ trợ tài chính cho đào tạo nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đối với cá nhân đang làm việc tại tỉnh An Giang (kể cả sinh viên mới tốt nghiệp) có sáng kiến, có dự án/phương án sản xuất kinh doanh tốt, hiệu quả hoặc những cá nhân được các cơ quan chức năng cấp tỉnh tuyển chọn và giới thiệu đi nghiên cứu – học tập ở nước ngoài, tiếp thu những tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới của cuộc cách mạng 4.0 về ứng dụng cho tỉnh nhà, Quỹ sẽ xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.

 PHẦN II

HÌNH THỨC, THẨM QUYỀN, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG VÀ TÀI TRỢ

 

Điều 5: Hình thức khen thưởng và tài trợ

 1. Hình thức khen thưởng

Học sinh, sinh viên, đặc biệt là các cá nhân tiêu biểu khác, dựa vào tính chất nổi bật của mỗi cá nhân tiêu biểu, giá trị sáng tạo, sau khi có đề xuất và xác nhận của nhà trường, cơ quan chức năng tỉnh, cá nhân xuất sắc này được nhận một trong những hình thức tôn vinh sau đây:

Bằng khen của UBND tỉnh hoặc Chính phủ (do Quỹ TSTN đề nghị).

Biểu tượng “Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang” (giải thưởng đặc biệt cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất).

“Giải thưởng tài năng” của Quỹ TSTN An Giang (có kèm tiền thưởng).

  – “Vinh danh” tài năng xuất sắc trong dịp lễ hoặc tại địa phương cư trú.

Riêng học sinh, sinh viên dự thi các giải theo hình thức tập thể (tổ, đội), tùy tính chất sẽ áp dụng hình thức khen thưởng riêng.

 1. Hình thức tài trợ

Hiện vật: phương tiện học tập, nghiên cứu,…

  – Hiện kim: VNĐ, ngoại tệ.

Các hình thức hỗ trợ khác: phương tiện lao động, hỗ trợ tài chính kể cả hình thức cấp vốn không lãi suất sau đó hoàn vốn lại cho Quỹ, …

Điều 6: Thẩm quyền khen thưởng, tài trợ  (trừ Điều 3 của Quyết định này)

– Ban Điều hành Quỹ có trách nhiệm thực hiện việc tổng hợp, thẩm tra, đánh giá đủ điều kiện theo quy định (trường hợp cần thiết cử cán bộ phối hợp cùng với ngành chức năng thẩm định) trước khi trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét quyết định.

   – Đối với việc tài trợ cho học sinh, sinh viên thì thời gian tài trợ gắn với thời gian học tập của học sinh, sinh viên. Hàng năm, Quỹ sẽ xem xét lại từng trường hợp tài trợ, nếu không tiếp tục hội đủ điều kiện thì sẽ bị ngừng tài trợ.

Điều 7: Thời gian, hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng và tài trợ

 1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

– Đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, sinh viên đang học tại các trường đại học trong nước, giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc: thời gian tiếp nhận hồ sơ từ tháng 7 đến hết tháng 10 hàng năm.

– Đối với sinh viên đang học nước ngoài, cá nhân tiêu biểu khác, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính cho đào tạo nghiên cứu, phát triển sản xuất kinh doanh và những trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu và nếu hội đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được xem xét khen thưởng, tài trợ hoặc hỗ trợ không bị ràng buộc về thời gian nêu trên.

 1. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, tài trợ

Hàng năm căn cứ vào việc phát hiện, giới thiệu của các thành viên HĐQL Quỹ, Sở ban ngành, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu nhà trường, Sở Giáo dục & đào tạo, các tổ chức Nhà nước, các Đoàn thể, Doanh nghiệp trong tỉnh. Các học sinh, sinh viên và cá nhân tiêu biểu dựa vào nội dung quy định này, nếu thấy đủ điều kiện thì gửi hồ sơ gồm:

– Bảng đề nghị (theo mẫu kèm theo Quyết định này).

+ Mẫu 01: Bảng đề nghị đối với học sinh, sinh viên.

+ Mẫu 02: Bảng đề nghị đối với giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

+ Mẫu 03: Bảng đề nghị đối với cá nhân hỗ trợ vốn đào tạo, nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh.

– Bản sao các hồ sơ: Thẻ học sinh, thẻ sinh viên; Kết quả học tập (bảng điểm hoặc học bạ); Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp/Bảng điểm thi tốt nghiệp; Giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng; Giấy khen/Bằng khen/Quyết định khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền; Đề tài nghiên cứu khoa học,…và các hồ sơ khác có liên quan.

 1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Ban điều hành Quỹ Tiếp sức Tài năng  An Giang, địa chỉ: số 05 đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.85 80 83 –  0943 21 88 99 gặp Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng. Email: phuongnth.vdb@gmail.com.

 PHẦN 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điu 8: Hiệu lực thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy định hệ thống các tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang theo Quyết định số 06/QĐ-QTSTN ngày 08/08/2017 của Chủ tịch HĐQL Quỹ TSTN An Giang.
 2. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với những quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời bằng văn bản về Quỹ tiếp sức tài năng để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là quy định về tiêu chí xét khen thưởng, tài trợ cho học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu tỉnh An Giang. Kính đề nghị các cơ quan, sở ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp và hỗ trợ, kịp thời phát hiện những tài năng giới thiệu cho Quỹ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho các học sinh, sinh viên và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc cần được tiếp sức, góp phần phát triển nhân tài, tạo nguồn nhân lực giỏi cho tỉnh nhà./.

                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

                   CHỦ TỊCH

        (đã ký)

                 Nguyễn Hữu Khánh

             (Út Vũ)

 


 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment