Hội đồng Quản lý - Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang
15802
page,page-id-15802,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Hội đồng Quản lý

  1. Ông NGUYỄN HỮU KHÁNH (Út Vũ)
  2. Ông LÊ VĂN KHANH
  3. Ông LÊ THÀNH KHỞI
  4.  Ông NGUYỄN TRÍ TÂM
  5. Ông TRẦN VĂN TRẬN
  6. Ông VÕ VĂN TẲNG
  7. Ông PHẠM VĂN BẢY
  8. Bà NGUYỄN THỊ HẴNG
  9. Bà HUỲNH THỊ RI
  10. Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH